Dương Đăng Khoa

 • Họ tên: DƯƠNG ĐĂNG KHOA
 • Ngày sinh: 9/9/1994
 • Địa chỉ: HỒ CHÍ MINH
 • Nước cấp: MỸ
 • Loại visa: Visa sinh viên
 • Thời gian cấp: 23/05/2013-23/05/2014
 • Lộ trình học: Quản trị kinh doanh
 • Trường: Cao đẳng cộng đồng Cascadia (Cascadia community college, Washington)
 • Địa điểm học: Seathle – Washington state
 • Thành phố học: 18345 Campus Way NE Bothell, WA
 • Tên khóa học: Cao đẳng chuyển tiếp ngành quản trị kinh doanh

duongdangkhoa