Lê Thanh Vy

  • Họ tên: Lê Thanh Vy
  • Ngày sinh: 3/3/1994
  • Địa chỉ: Hồ Chí Minh
  • Nước cấp: Mỹ
  • Loại visa: Visa Sinh viên
  • Thời gian cấp: 21/06/2013 – 21/06/2014
  • Lộ trình học: Martketing
  • Trường: Harrisburg Area Community College
  • Địa điểm học: Harrisburg, Pennsylvania
  • Thành phố học: Harrisburg

le-thanh-vy4