Ngô Xuân Định

 • Họ tên: Ngô Xuân Định
 • Ngày sinh: 8/12/1989
 • Địa chỉ: QUI NHƠN, BÌNH ĐỊNH
 • Nước cấp: MỸ
 • Loại visa: Visa sinh viên
 • Thời gian cấp: 15/05/2013 – 15/05/2014
 • Lộ trình học: Cử nhân Marketing
 • Trường: Texas Wesleyan University
 • Địa điểm học: Dallas – Texas
 • Thành phố học: Richardson, TX
 • Tên khóa học: Tiếng Anh dự bị ELS + Cử nhân Marketing

ngo-xuan-dinh