Phạm Thị Tuyết Hồng

Chúc mừng bạn Phạm Thị Tuyết Hồng đã đậu Visa Mỹ!

 • Họ tên: Phạm Thị Tuyết Hồng
 • Ngày sinh: 11/29/1995
 • Địa chỉ: Hồ Chí Minh
 • Nước cấp: Mỹ
 • Loại visa: Visa Sinh viên
 • Thời gian cấp: 22/07/2013 – 22/06/2014
 • Lộ trình học: Thiết kế nội thất
 • Trường: Bellevue College
 • Địa điểm học: Washington
 • Thành phố học: Seattle
 • Tên khóa học: Thiết kế nội thất

tuyet-hong1