TOP 50 trường đại học Nam Mỹ

Xếp hạng  Trường Học phí Tổng số sinh viên Tỷ lệ chấp nhận Tỷ lệ học tiếp của sinh viên năm nhất Tỷ lệ tốt nghiệp
#1 Rollins College $39,900 2,475 53.9% 83% 69 6
#2 Elon University  $28,980 5,916 57.9% 90% 80
#3 Stetson University  $36,644 3,877 66.4% 77% 64
#4 Samford University  $25,150 4,758 82.6% 84% 73
#5 The Citadel  in-state: $11,772, out-of-state: $30,025 3,390 76.9% 82% 72 8
#6 James Madison University  in-state: $8,808, out-of-state: $22,796 19,722 59.9% 91% 82
#7 Belmont University  $26,130 6,365 81.5% 81% 68 6
#7 Mercer University  $32,466 8,336 82.8% 82% 60
#9 Loyola University New Orleans  $34,952 5,008 64.9% 78% 59 6
#10 Appalachian State University  in-state: $5,859, out-of-state: $17,907 17,344 61.8% 87% 65
#11 Bellarmine University  $33,270 3,432 51.8% 80% 66
#11 College of Charleston N/A 11,649 73.5% 82% 64 6
#13 Embry-​Riddle Aeronautical University  $30,720 5,205 78.5% 72% 57
#14 Union University  $25,650 4,007 76.6% 91% 61 6
#14 University of North Carolina–​Wilmington in-state: $6,199, out-of-state: $18,301 13,145 52.9% 86% 68 6
#16 University of Mary Washington  in-state: $9,222, out-of-state: $21,560 5,170 75.7% 84% 75 6
#17 Converse College  $28,276 1,296 53.3% 71% 59 6
#17 Spring Hill College  $29,450 1,460 48.5% 77% 63 6
#19 Lipscomb University $24,654 4,010 51.3% 75% 60 6
#20 Harding University  $15,210 7,056 72.2% 81% 63
#20 Murray State University   $8,902 10,623 83.3% 72% 51
#20 Queens University of Charlotte  $26,308 2,491 73.6% 72% 61 6
#23 Christopher Newport University  i: $19,726 4,990 58.6% 82% 58
#23 University of Tampa $24,682 6,737 52.9% 73% 58
#25 Christian Brothers University  $27,340 1,638 46.5% 78% 55 6
#25 Winthrop University in-state: $13,266, out-of-state: $24,716 5,913 68.4% 70% 58 6
#27 Hampton University  $19,738 5,221 37.1% 78% 53 6
#28 Campbell University $25,000 6,182 40.5% 73% 53
#28 Shenandoah University  $27,780 4,052 76.6% 72% 48 6
#30 Brenau University  $22,238  864 34.2% 71% 49 6
#30 Georgia College & State University  in-state: $8,618, out-of-state: $26,082 6,636 70.2% 84% 51 6
#30 Mississippi College  $14,430 5,218 44.8% 71% 54
#33 Longwood University in-state: $10,890, out-of-state: $22,530 4,860 74.6% 79% 61 6
#33 Tennessee Technological University  in-state: $6,830, out-of-state: $21,230 11,768 97.1% 73% 50 6
#33 Western Kentucky University in-state: $8,472, out-of-state: $21,000 21,036 91.7% 73% 49 6
#33 Wingate University  $23,845 2,531 80.7% 72% 53 6
#37 University of Montevallo  in-state: $9,280, out-of-state: $18,070 3,067 77.7% 75% 45
#37 Western Carolina University  in-state: $6,905, out-of-state: $16,502 9,352 38.7% 73% 51 6
#39 Freed-​Hardeman University  $20,468 1,972 99.2% 73% 55 6
#39 Mary Baldwin College  $28,020 1,789 44.2% 65% 45 6
#41 Lynchburg College  $32,005 2,828 68.3% 73% 58
#41 Marshall University  i$13,930 13,966 81.3% 71% 45 6
#41 University of North Florida   $20,694 16,198 49.5% 81% 48 6
#44 Mississippi University for Women  $13,287 2,661 44.3% 72% 40
#44 University of Tennessee–​Martin  $19,846 7,913 73.4% 72% 48
#46 Gardner-​Webb University  $24,640 4,703 59.4% 73% 50
#46 Lee University  $13,370 4,411 61.2% 72% 49 6
#46 Marymount University  $25,178 3,633 77.8% 70% 52 6
#46 University of Tennessee–​Chattanooga  N/A 11,438 73.7% 66% 40
#50 Palm Beach Atlantic University $24,800 3,663 83.0% 69% 54 6