Trần Nhật Minh

  • Họ tên: Trần Nhật Minh
  • Ngày sinh: 30/05/1991
  • Địa chỉ: Hồ Chí Minh
  • Nước cấp: Mỹ
  • Loại visa: Visa sinh viên
  • Thời gian cấp: 26/03/2013
  • Lộ trình học: Tiếng Anh, khóa Music Production
  • Trường: Pyamind
  • Tên khóa học: Tiếng Anh tại FLS và khóa Music Production

Tran-nhat-minh