Trần Quỳnh Phương

 • Họ tên: Trần Quỳnh Phương
 • Ngày sinh: 1989
 • Địa chỉ: Hồ Chí Minh
 • Nước cấp: Mỹ
 • Loại visa: Visa Sinh viên
 • Thời gian cấp: 21/06/2013 – 21/06/2014
 • Lộ trình học: Khoa học máy tính
 • Trường: Western Kentuckey University
 • Địa điểm học: Bowling Green, Kentuckey
 • Thành phố học: Bowling Green
 • Tên khóa học: Dự bị thạc sỹ ngành khoa học máy tính (Computer Science)

Tran-Quynh-Phuong2